Uppfinn inte hjulet på nytt

Nya system medför ofta krångel, förseningar och merkostnader. Så här finns både tid och pengar att spara - vi vet hur!

Startbild_webbkurs_2019_02_21.jpg
WEBBKURS

Arbetsområden vid systeminförande

Vem riktar sig kursen till?
Kursen vänder sig även till IT-ansvariga, projektledare, systemutredare och beställare/användarrepresentanter som ska delta i ett systeminförande samt metod- och kvalitetsansvariga i en organisation.

Mål
Efter avslutad kurs kommer du att ha kunskap om vilka arbetsområden som ingår när system införs samt vilka kompetenser som krävs.

Hur är kursen uppbyggd?
Kursen består av 4 steg som beskriver de arbetsområden (16 st.) och kompetenser som behövs för ett smidigt systeminförande. Med 3-5 områden i varje steg.

I kursen ingår även en checklista som hjälper dig att få ett smidigt systeminförande samt verktyget Snabbkollen.

I Snabbkollen kan ni bedöma hur väl förberett er organisation är för ett smidigt systeminförande av ett nytt eller förnyat system.

TidPris
Kursen tar ca 30-45 min1.100 kr
Mer info